உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்

  (1985)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  20 Jun 1985
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..