உனக்காக எல்லாம் உனக்காக

  (U) (1999)

  வகை

  Comedy, Drama, Family

  காலம்

  2 hrs 31 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  24 Sep 1999
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  உனக்காக எல்லாம் உனக்காக எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..