உன்ன நினச்சேன் பாட்டு படிச்சேன்

  (1992)

  வகை

  Drama

  காலம்

  2 hrs 20 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  12 Apr 1992
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  உன்ன நினச்சேன் பாட்டு படிச்சேன் வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..