உழைப்பாளி

  (1993)

  வகை

  Action, Drama, Family

  காலம்

  2 hrs 42 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  24 Jun 1993
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  உழைப்பாளி எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..