ஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி-வீடியோஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி, அவரை அமைதியாக இருக்க சொல்லி அறிவுரை வழங்குகிறார்.

Have a great day!
Have a great day!