கமலை பற்றி போட்டியாளர்களிடம் சொல்லும் சினேகன்-வீடியோபிக் பாஸ் 2 வீட்டில் ஆட்கள் குறைவானதாலும், சுவாரஸ்யம் இல்லாததாலும் முன்னாள் போட்டியாளர்களான சினேகன், வையாபுரி, காயத்ரி ரகுராம், ஆர்த்தி, சுஜா வருணி ஆகியோரை அழைத்து வந்துள்ளனர்.

Have a great day!
Have a great day!