பொய்யாக அழுது செய்த தப்பை மறைக்க பார்க்கும் யாஷிகா , ஐஸ்வர்யா-வீடியோஅழுது செய்த தப்பை மறைக்க பார்க்கும் யாஷிகா , ஐஸ்வர்யா. யாஷிகாவும், ஐஸ்வர்யாவும் மாத்தி மாத்தி பிக் பாஸ் வீட்டில் அழுது காரியத்தை சாதிக்க பார்க்கின்றனர்.

Have a great day!
Have a great day!