Tap to Read ➤

தமிழ் சினிமாவில் வெளியான பிரபல அரசியல் திரைப்படங்கள்

தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களின் பேராதரவில் பிரபலமான அரசியல் திரைப்படங்கள் இங்கு உள்ளன
அமைதிப்படை (1994)
இருவர் (1997)
சர்கார் (2018)