பாலாஜி தரணீதரன் பயோடேட்டா

    பாலாஜி தரணீதரன் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் ஆவார்.