பிரமிட் நடராஜன் பயோடேட்டா

    பிரமிட் நடராஜன் இந்திய திரைப்பட நடிகரும் தயாரிப்பாளரும் ஆவார்.