பாரதி விஸ்கார் பயோடேட்டா

    பாரதி விஸ்கார் இந்திய திரைப்பட இசையமைப்பாளர் ஆவார்.