பாத்திமா விஜய் ஆண்டனி பயோடேட்டா

    பாத்திமா விஜய் ஆண்டனி. விஜய் ஆண்டனியின் மனைவி ஆவார். இவர் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளாரும் ஆவார்.