பிரியதர்ஷினி பயோடேட்டா

    பிரியதர்ஷினி தமிழ் திரைப்பட பின்னணி பாடகி ஆவார்.