CelebsbredcrumbRajesh.MbredcrumbBiography

    எம் ராஜேஷ் பயோடேட்டா

    எம் ராஜேஷ் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் வசன எழுத்தாளர் ஆவார். இவர் நாகர்கோவிலில் தமிழ் திரைப்பட நிறுவனத்தில் முழு நகைச்சுவை திரைப்படங்களை உருவாக்குவதில் பணியாற்றினார். இவர் சிவா மனசுல சக்தி என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர். பின்பு, பாஸ் என்கிற பாஸ்கிரன், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி போன்ற வெற்றித் திரைப்படங்களை தந்தவர் ஆவார்.