ஜி எஸ் சேதுராமன் பயோடேட்டா

    ஜி எஸ் சேதுராமன் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் ஆவார்.