புவன் நுல்லன் பயோடேட்டா

    புவன் நுல்லன் இந்திய திரைப்பட இயக்குனர் ஆவார். இவர் ஜாம்பி திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகிற்கு அறிமுகமானவர்.