பிரேமா செழியன் பயோடேட்டா

    பிரேமா செழியன் இந்திய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஆவார்.