சீமா தனேஜா பயோடேட்டா

    சீமா தனேஜா இந்திய திரைப்பட நடிகை ஆவார்.