மயக்கம் என்ன பாடல்கள்

  Music Director: ஜி வி பிரகாஷ் குமார்
  • நான் சொன்னது மழை வந்துச்சா
   RATE NOW
  • Lyricist: தனுஷ்
   RATE NOW
  • வோட வோட தூரம் குறையல
   Singers: தனுஷ்
   RATE NOW
  • என்னென்னெ செய்தோம் இங்கு
   RATE NOW
  • காதல் என் காதல்
   RATE NOW
  • மயக்கம் என்ன தீம்
   Singers:
   RATE NOW