தங்கர் பச்சன் பயோடேட்டா

    தங்கர் பச்சன் இந்திய திரைப்பட இயக்குனர், நடிகர் மற்றும் ஒளிபதிவாளர் ஆவார். இவர் சில திரைப்படங்களை இயக்கியும், பல திரைப்படங்களுக்கு ஒளிபதிவளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.