மதராசப்பட்டினம் பாடல்கள்

  Music Director: ஜி வி பிரகாஷ் குமார்
  • பூக்கள் பூக்கும்
   Singers:
   1.9
  • வாம துரையம்மா
   Singers:
   RATE NOW
  • ஃபீல் ஆப் லவ்
   Singers:
   RATE NOW
  • ஆருயிரே
   Singers:
   RATE NOW
  • மேகமே ஓ மேகமே
   Singers:
   RATE NOW
  • காற்றிலே
   Singers:
   RATE NOW
  • தி டான்ஸ் தீம்
   Singers:
   RATE NOW