நேர்கொண்ட பார்வை பாடல்கள்

    Music Director: யுவன் ஷங்கர் ராஜா
    • வானில் இருள்
      Singers: தீ
      5