உன் காதல் இருந்தால் பாடல்கள்

  Music Director: மன்சூர் அஹ்மத்
  • அயில்விழி
   Singers: மனசி
   RATE NOW
  • விழிகள் மூடி
   RATE NOW
  • காதல் சொல்
   RATE NOW