ஆதித்ய வர்மா பாடல்கள்

  Music Director:
  • ஏன் என்னை பிரிந்தாய்
   Lyricist: ரதன்
   0.9
  • தூரம்
   Lyricist: விவேகா
   RATE NOW
  • அமுதங்களால்
   Lyricist: தாமரை
   3.9
  • இது என்ன மாயமோ
   2.6