கயல் பாடல்கள்

  Music Director:
  • பறவையா பறக்குறோம்
   Singers:
   3
  • எங்கிரிந்து வந்தாயோ
   Singers:
   3.4
  • கூடவே வரமாதிரி
   Singers:
   3.4
  • என் ஆள பாக்கப்போறேன்
   Singers:
   3.8
  • உன்ன இப்போ பாக்கணும்
   Singers:
   2.9
  • தீயாலோ தீயலோ
   Singers:
   3
  • எங்க புள்ள இருக்க
   Singers:
   4