அவ்வை சண்முகி

  (U) (1996)

  வகை

  Comedy, Romance

  காலம்

  2 hrs 41 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  10 Nov 1996
  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
  அவ்வை சண்முகி வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

  வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..