முத்துக்கு முத்தாக கதை

    முத்துக்கு முத்தாக என்பது ராசு மதுரவனால் இயக்கி, தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ்த் திரைப்படமாகும். இத் திரைப்படம் இயல்பான தென்னிந்திய குடும்பத்தின் உறவுகளின் பிரிவுகளால் ஏற்ப்படும் சிக்கல்கள், மற்றும் இக்கால கட்டத்தில் அதன் வலிமை மற்றும் வலிகளை சொல்லும்படமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
    **Note:Hey! Would you like to share the story of the movie முத்துக்கு முத்தாக with us? Please send it to us (popcorn@oneindia.co.in).