ஷாங்-ச்சி (ஷாங்-ச்சி அண்ட் த லெஜென்ட் ஆப் டென் ரிங்ஸ்) (2021)

    Release date 03 Sep 2021
    genre

    Fan Photos

    Got an interesting photo for the movie ஷாங்-ச்சி (ஷாங்-ச்சி அண்ட் த லெஜென்ட் ஆப் டென் ரிங்ஸ்)?
    *குறிப்பு: இங்கு இருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள் அனைத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களின் விருப்பத்திற்குரிய பிரபலங்களின் புகைப்படங்களை இங்கு அவர்களால் சேர்க்கப்பட்டது ஆகும். இந்த புகைப்படங்களுக்குரிய காப்பீடுகள் அனைத்தும் அந்தந்த புகைப்படங்களை உருவாக்கியவர்களையே சேரும். ஒருவேளை இங்கு இருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள் சர்ச்சை மற்றும் ஒரு சில தேவையில்லாத மாற்றங்கள் உள்ளதாக நீங்கள் விரும்பினால், (popcorn@oneindia.co.in) இந்த அஞ்சலுக்கு உங்கள் தகவலை தெரிவிக்கவும், விரைவில் அந்த புகைப்படங்கள் இங்கிருந்து நீக்கப்படும். Read more...