பிரபு சாலமன் நடித்த படங்கள்

    As Director
    As Story
    As Producer