முகப்பு bredcrumb வெளியான திரைப்படங்கள்

    இங்கே 2019-ம் ஆண்டில் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்களின் முழுமையான பட்டியல் மற்றும் அணைத்து விபரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வருடம் பல பாக்ஸ் ஆபிஸின் வெற்றி மற்றும் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டப்பட்ட திரைப்படங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒரு சில பாக்ஸ் ஆபீஸ் படங்களாக தடம்,90 ML, பேட்ட, விஸ்வாசம்,தில்லுக்கு துட்டு 2,ஒரு அடார் லவ் etc.

    ஏப்ரல் 2021 திரைப்படங்கள்

    மார்ச் 2021 திரைப்படங்கள்

    பிப்ரவரி 2021 திரைப்படங்கள்

    ஜனவரி 2021 திரைப்படங்கள்