CelebsbredcrumbMa Ka Pa Anand
  மா கா பா ஆனந்த்

  மா கா பா ஆனந்த்

  Actress/Actor
  Birth Place : சென்னை
  மா கா பா ஆனந்த் விஜய் தொலைகாட்சியில் தொகுப்பாளராக பணியாற்றிவருகிறார். இவர் எழுத்தாளராக ஆக விருப்பப்பட்டு சென்னை வந்தவர். அனால் ரேடியோவில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பனியாற்றி பின்னரே. விஜய் தொலைக்கட்சியில் சேர்ந்தார். இவரின் திறமையால் தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடிக்கின்றார். இவர் ரேடியோ மிர்ச்சியில் வேலை பார்க்கும் போது ஹிப் ஹாப்  தமிழாவின்  கிளப்புல மப்புல... ReadMore
  Famous For
  மா கா பா ஆனந்த் விஜய் தொலைகாட்சியில் தொகுப்பாளராக பணியாற்றிவருகிறார். இவர் எழுத்தாளராக ஆக விருப்பப்பட்டு சென்னை வந்தவர். அனால் ரேடியோவில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பனியாற்றி பின்னரே. விஜய் தொலைக்கட்சியில் சேர்ந்தார். இவரின் திறமையால் தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடிக்கின்றார்.

  இவர் ரேடியோ மிர்ச்சியில் வேலை பார்க்கும் போது ஹிப் ஹாப்  தமிழாவின்  கிளப்புல மப்புல பாடலுக்கு இவருடைய பணியும்...
  Read More
  மா கா பா ஆனந்த் கருத்துக்கள்