முகப்பு bredcrumbதிரைப்படங்கள் bredcrumb வெளியான திரைப்படங்கள்
    இங்கு 2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களின் முழுமையான பட்டியலில் சிம்பா, மணிகர்ணிகா (தி குயின் ஆப் ஜஹன்சி), சார்லி சாப்ளின் 2, குத்தூசி, நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, விஸ்வாசம், பேட்ட, சிகை, மாணிக், தேவகோட்டை காதல். போன்ற படங்கள் அடங்கும்.
    ஜனவரி 2019 திரைப்படங்கள்