முகப்பு bredcrumbதிரைப்படங்கள் bredcrumb வெளியான திரைப்படங்கள்
    இங்கு 2019-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களின் முழுமையான பட்டியலில் ஜீவி, ஹவுஸ் ஓனர், தர்மபிரபு, சிந்துபாத், அன்னபேல் கம்ஸ் ஹோம், பக்கிரி, தும்பா, மோசடி, கேம் ஓவர், சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு. போன்ற படங்கள் அடங்கும்.
    ஜூன் 2019 திரைப்படங்கள்