முகப்பு bredcrumbதிரைப்படங்கள் bredcrumb வெளியான திரைப்படங்கள்
    இங்கு 2019-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களின் முழுமையான பட்டியலில் சாஹோ, சிக்சர், மயூரன், பக்ரீத், மெய், தி ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் மூவி 2, கென்னடி கிளப், கோமாளி, குருக்ஷேத்திரம், ஓ. பேபி. போன்ற படங்கள் அடங்கும்.
    ஆகஸ்ட் 2019 திரைப்படங்கள்