தம்பி ராமையா நடித்த படங்கள்

    As Actor
    As Music Director
    As Director
    As Singer